ЦДГ „Иглика” - Семерджиево

с. Семерджиево 7072

ул. "Иван Вазов" 6

тел.: 08150 278

 

   Детската градина разполага с два филиала: бившите детски градини ЦДГ "Щастливо детство" - Птицекланица и ЦДГ "Звънче" - с. Червена вода.

 

   Адреси на филиалите: 

 

Русе 7000

Птицекланица

тел.: 821 842

 

   и

 

с. Червена вода 7151

ул. "Отец Паисий" 2

тел.: 08115 2391

 

{START_COUNTER}