ЦДГ - Птицекланица

Филиал на ЦДГ  "Иглика" - с. Семерджиево.

 

Русе 7000

Птицекланица

тел.: 821 842

{START_COUNTER}