ЦДГ - с. Стамболово

Филиал на ЦДГ "Пролет" - с. Малко Враново.

 

с. Стамболово 7063

ул." Възраждане" 14

тел.: 08136 237

 

 

{START_COUNTER}