ЦДГ "Роза" - с. Ново село

с. Ново село 7052

ул. " Трети март" 

тел.: 08113 2246

 
Филиал на ЦДГ "Роза" е бившата ЦДГ "Валентина Терешкова" в с. Тетово.

 

с. Тетово 7044

ул. "Пейо Яворов" 10

тел.: 08347 2259

{START_COUNTER}